جستجو
همه بخش ها
علما و دعوتگران 381
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 99,891 | آخرین بروزآوری: 29 ذیحجه 1437
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 159,546 | آخرین بروزآوری: 13 جمادی‌الثانی 1437
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 281,138 | آخرین بروزآوری: 29 ذیحجه 1437
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 208,536 | آخرین بروزآوری: 17 ربیع‌الاول 1436
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 11,599 | آخرین بروزآوری: 6 ربیع‌الاول 1438
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 21,711 | آخرین بروزآوری: 17 ربیع‌الاول 1436
 • RSS
 • Atom
قاری عراقی که در مسابقات جهانی قرآن کریم که در سال: 2001م در مالزی برگزار شد، موفق به کسب مقام نخست در جهان اسلام و مقام چهارم در سطح جهان شد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 57,415 | آخرین بروزآوری: 30 ذیحجه 1431
 • RSS
 • Atom
امام و خطیب مسجد نبوی و دارای مدرک فوق لیسانس از دانشکدۀ شریعت - دانشگاه ام القری.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 117,138 | آخرین بروزآوری: 5 رجب 1434
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 182,776 | آخرین بروزآوری: 16 جمادی‌الثانی 1431
 • RSS
 • Atom
امام و خطیب مسجد جامع النور در مکۀ مکرمه و مدرس قرائت های ده گانه و شاطبیه می باشد
تعداد بازدیدکنندگان: 20,757 | آخرین بروزآوری: 12 ذیحجه 1435
 • RSS
 • Atom
امام مسجد جامع الخیر، محلۀ العقیق - شهر ریاض.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 175,572 | آخرین بروزآوری: 4 ذیقعده 1435
 • RSS
 • Atom
از بارزترین قاریان مکۀ مکرمه؛ ایشان اصالتأ از سوریه بوده و فرزند شیخ القراء شهر حماه و مدرس سابق دانشگاه ام القری مکه شیخ سعد العبد الله می باشد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 38,769 | آخرین بروزآوری: 9 جمادی‌الاول 1436
 • RSS
 • Atom
ایشان مجوز قرائت های ده گانه را داشته و امام مسجد انس بن مالک است.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 46,391 | آخرین بروزآوری: 20 صفر 1435
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 140,525 | آخرین بروزآوری: 13 ربیع‌الاول 1435
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 96,645 | آخرین بروزآوری: 25 جمادی‌الاول 1435
 • RSS
 • Atom
قاری جید و خوش صدا، ایشان اصالتا سودانی است.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 89,754 | آخرین بروزآوری: 22 شعبان 1435
 • RSS
 • Atom
امام حرم مکی شریف.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 98,174 | آخرین بروزآوری: 10 ذیقعده 1431
 • RSS
 • Atom
دکترای علم قراءات، بخش مطالعات قرآنی، دانشکدۀ المعلمین، دانشگاه ملک سعود.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 17,780 | آخرین بروزآوری: 5 شوال 1435
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 42,139 | آخرین بروزآوری: 9 شوال 1437
 • RSS
 • Atom
لیسانس شریعت اسلامی از دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 131,616 | آخرین بروزآوری: 5 ربیع‌الثانی 1437