جستجو
همه بخش ها
قاری محمد شعبان ابوقرن

قاری محمد شعبان ابوقرن

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 45,952 times
  • کشور:
ایشان مجوز قرائت های ده گانه را داشته و امام مسجد انس بن مالک است.
مصحف مرتل - محمد شعبان ابوقرن
روایت: السوسي عن أبي عمرو
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 20
جدیدترین: 22 صفر 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 30,437
مصحف مرتل - محمد شعبان ابوقرن
روایت: الدوري عن أبي عمرو
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 6
جدیدترین: 11 ربیع‌الثانی 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 16,170
مصحف مرتل - محمد شعبان ابوقرن
روایت: هشام عن ابن عامر
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 10
جدیدترین: 22 جمادی‌الاول 1433
تعداد بازدیدکنندگان: 8,827
مصحف مرتل - محمد شعبان ابوقرن
روایت: شعبة عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 6
جدیدترین: 18 جمادی‌الاول 1433
تعداد بازدیدکنندگان: 42,564
مصحف مرتل - محمد شعبان ابوقرن
روایت: الدوري عن الكسائي
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 13
جدیدترین: 11 ربیع‌الثانی 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 16,731
مصحف مرتل - محمد شعبان ابوقرن
روایت: قنبل عن ابن كثير
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 11
جدیدترین: 12 محرم 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 4,907
مصحف مرتل - محمد شعبان ابوقرن
روایت: قالون عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 1
جدیدترین: 21 رجب 1430
تعداد بازدیدکنندگان: 17,833