جستجو
همه بخش ها
قاری محمد شعبان ابوقرن

قاری محمد شعبان ابوقرن

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 46,488 times
  • کشور:
ایشان مجوز قرائت های ده گانه را داشته و امام مسجد انس بن مالک است.
مصحف مرتل - محمد شعبان ابوقرن
روایت: قالون عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 1
جدیدترین: 21 رجب 1430
تعداد بازدیدکنندگان: 18,236
مصحف مرتل - محمد شعبان ابوقرن
روایت: خلف عن حمزة
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 6
جدیدترین: 1 جمادی‌الاول 1433
تعداد بازدیدکنندگان: 8,523
مصحف مرتل - محمد شعبان ابوقرن
روایت: شعبة وحفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 20 صفر 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 22,521
مصحف مرتل - محمد شعبان ابوقرن
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 65
جدیدترین: 22 صفر 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 137,848
مصحف مرتل - محمد شعبان ابوقرن
روایت: ورش عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 18
جدیدترین: 11 ربیع‌الثانی 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 43,625
مصحف مرتل - محمد شعبان ابوقرن
روایت: ابن ذكوان عن ابن عامر
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 7
جدیدترین: 18 جمادی‌الاول 1433
تعداد بازدیدکنندگان: 12,176
مصحف مرتل - محمد شعبان ابوقرن
روایت: السوسي عن أبي عمرو
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 20
جدیدترین: 22 صفر 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 30,547