جستجو
همه بخش ها
قاری محمد شعبان ابوقرن

قاری محمد شعبان ابوقرن

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 50,556 times
  • کشور:
ایشان مجوز قرائت های ده گانه را داشته و امام مسجد انس بن مالک است.
مصحف مرتل - محمد شعبان ابوقرن
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 65
جدیدترین: 22 صفر 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 138,148
مصحف مرتل - محمد شعبان ابوقرن
روایت: ورش عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 18
جدیدترین: 11 ربیع‌الثانی 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 43,928
مصحف مرتل - محمد شعبان ابوقرن
روایت: ابن ذكوان عن ابن عامر
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 7
جدیدترین: 18 جمادی‌الاول 1433
تعداد بازدیدکنندگان: 12,479
مصحف مرتل - محمد شعبان ابوقرن
روایت: السوسي عن أبي عمرو
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 20
جدیدترین: 22 صفر 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 31,049
مصحف مرتل - محمد شعبان ابوقرن
روایت: الدوري عن أبي عمرو
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 6
جدیدترین: 11 ربیع‌الثانی 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 16,601
مصحف مرتل - محمد شعبان ابوقرن
روایت: هشام عن ابن عامر
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 10
جدیدترین: 22 جمادی‌الاول 1433
تعداد بازدیدکنندگان: 9,193
مصحف مرتل - محمد شعبان ابوقرن
روایت: شعبة عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 6
جدیدترین: 18 جمادی‌الاول 1433
تعداد بازدیدکنندگان: 43,130