جستجو
همه بخش ها

شمایل محمد صلی الله علیه و سلم

بیان اوصاف ظاهری و محامد اخلاقی و سیرۀ حضرت ختمی مرتبت می‌باشد. كتاب شمایل دارای پنجاه و شش باب است. سی و دو باب آن در جلد اول و بیست و چهار باب آن در جلد دوم است. در جلد اول 206 حدیث و در جلد دوم 187 حدیث و در جمع دارای 393 حدیث است و حدود ده حدیث مكرر است،‌كه در ابواب مختلف آمده است، و در برخی از ابواب مانند باب عبادت رسول خدا(ص)، احادیث بیشتری آمده است، و در برخی كمتر است. هنر ترمذی و اهمیت…

شمایل محمد صلی الله علیه و سلم

پناهگاه مؤمن (مجموعه أذکار و دعاهای قرآنی و نبوی)

مجموعه ای از ذکرها و دعاهای قرآنی و نبوی و اسماء و صفات الله است. این اذکار و دعاها نمادی متین در ارتباط با خداوند در احوال و اوقات مختلف­‌اند که بندۀ مؤمن در پناه آنها تلألؤ ایمان را در آسمان وجود خود خواهد دید و با دلی سرشار از ایمان و یاد خداوند خارِ اضطراب از عمق جان کنده و آرامش با عطر جاودانه از راه می­رسد. این کتاب شامل دو فصل می باشد فصل اوّل: دعاهای قرآنی استخراج شده از قرآن…

به قضایا بنگریم و گزینشی عمل نکنیم

علامه برقعی(رحمه الله) در کتاب بت شکن، جعلی بودن بسیاری از احادیث جلد1 اصول کافی را طبق علم الرجال خودتان نشان داده است. همچنین هاشم معروف، دانشمند شیعی اثني‌عشري معاصر می‌گوید: بعد از پیگیری و جستجو در احادیث منتشر شده در مجامع حدیث مانند کافی، وافی و غیره، غالیان و حسودانی را بر این ائمه هادی می‌بینیم که از هر دری برای فساد احادیث ائمه و بی ادبی به منزلت آنها داخل شده‌اند، به دنبال…

در حال نمایش

  • سوره بلد
  • سوره مجادله
  • سوره مزمل
  • حقوق یک مسلمان بر مسلمان دیگر
  • ‫قرائت سوره فصلت آیه ۱۹ تا ۳۶
  • چشمه سار حکمت
  • اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم
  • نماز جمعه را پاس بداریم
  • سوره انفطار
  • سوره لیل