جستجو
همه بخش ها

پناهگاه مؤمن (مجموعه أذکار و دعاهای قرآنی و نبوی)

پناهگاه مؤمن (مجموعه أذکار و دعاهای قرآنی و نبوی) تاریخ انتشار:11 ربیع‌الثانی 1437

مجموعه ای از ذکرها و دعاهای قرآنی و نبوی و اسماء و صفات الله است. این اذکار و دعاها نمادی متین در ارتباط با خداوند در احوال و اوقات مختلف­‌اند که بندۀ مؤمن در پناه آنها تلألؤ ایمان را در آسمان وجود خود خواهد دید و با دلی سرشار از ایمان و یاد خداوند خارِ اضطراب از عمق جان کنده و آرامش با عطر جاودانه از راه می­رسد. این کتاب شامل دو فصل می باشد فصل اوّل: دعاهای قرآنی استخراج شده از قرآن کریم. دعاهای قرآنی با وجود فضیلت والای آنها که کلام خداوند متعال و آموزشی جامع از طرف ایشان میباشند، در اوج فصاحت و شیوایی، نمادی راستین از توحید و ایمان میباشند. این دعاها والاترین و زیباترین نوع دعا و نیایش با پروردگار میباشند، به گونهای که زیبایی نیایش با زیبایی آنها، اوج زیبایی را خواهد داشت. و فصل دوم آن: أذکار و دعاهای نبوی صلی الله علیه و سلم است که با بیانی مستقیم از مناجات أشرفِ مخلوقات با ربِّ مخلوقات می باشد. بدون شک دعاهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از جامعیّت کامل و خاص و سلامتی زیاد و نیز از منزلت و جایگاه خاصی برخوردارند، بدین خاطر ایشان بر تکرار آنها مواظبت داشته و حتّی در مواردی بر آموزش آنها به اصحابش تأکید زیادی کردهاند و آنها نیز در حفظ و عمل بدان‌ها حریص بوده و آن را به قسمتی از زندگی خود تبدیل کردهاند.

بيشتر: پناهگاه مؤمن