جستجو
همه بخش ها

نکات برجسته

پناهگاه مؤمن (مجموعه أذکار و دعاهای قرآنی و نبوی)
11 ربیع‌الثانی 1437
مجموعه ای از ذکرها و دعاهای قرآنی و نبوی و اسماء و صفات الله است. این اذکار و دعاها نمادی متین در ارتباط با خداوند در احوال و اوقات مختلف­‌اند که بندۀ مؤمن در پناه ... بیشتر
شمایل محمد صلی الله علیه و سلم
11 ربیع‌الثانی 1437
بیان اوصاف ظاهری و محامد اخلاقی و سیرۀ حضرت ختمی مرتبت می‌باشد. كتاب شمایل دارای پنجاه و شش باب است. سی و دو باب آن در جلد اول و بیست و چهار باب آن در جلد دوم است. در ... بیشتر
به قضایا بنگریم و گزینشی عمل نکنیم
11 ربیع‌الثانی 1437
علامه برقعی(رحمه الله) در کتاب بت شکن، جعلی بودن بسیاری از احادیث جلد1 اصول کافی را طبق علم الرجال خودتان نشان داده است. همچنین هاشم معروف، دانشمند شیعی اثني‌عشري ... بیشتر