جستجو
همه بخش ها
قاری محمد ایوب بن محمد یوسف

قاری محمد ایوب بن محمد یوسف

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 127,772 times
  • کشور:
امام پیشین حرم مدنی.
مصحف با ترجمه (فرانسوی) - محمد ایوب بن محمد یوسف
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت به همراه ترجمه
تعداد مواد: 38
جدیدترین: 15 صفر 1437
تعداد بازدیدکنندگان: 6,466
مصحف با ترجمه (مالایایی) - محمد ایوب بن محمد یوسف
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت به همراه ترجمه
تعداد مواد: 38
جدیدترین: 24 شعبان 1437
تعداد بازدیدکنندگان: 4,833
مصحف با ترجمه (کشمیری) - محمد ایوب بن محمد یوسف
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت به همراه ترجمه
تعداد مواد: 38
جدیدترین: 7 شعبان 1437
تعداد بازدیدکنندگان: 6,624
مصحف با ترجمه (روسی) - محمد ایوب بن محمد یوسف
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت به همراه ترجمه
تعداد مواد: 38
جدیدترین: 24 شعبان 1437
تعداد بازدیدکنندگان: 6,157
مصحف مرتل - محمد ایوب بن محمد یوسف
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 19 جمادی‌الثانی 1431
تعداد بازدیدکنندگان: 1,198,237
تلاوت نماز تراویح 1410 هـ - محمد ایوب بن محمد یوسف
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت از نماز تراویح
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 8 رجب 1424
تعداد بازدیدکنندگان: 603,651