جستجو
همه بخش ها
قاری محمد ایوب بن محمد یوسف

قاری محمد ایوب بن محمد یوسف

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 116,588 times
  • کشور:
امام پیشین حرم مدنی.
مصحف با ترجمه (فرانسوی) - محمد ایوب بن محمد یوسف
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت به همراه ترجمه
تعداد مواد: 38
جدیدترین: 15 صفر 1437
تعداد بازدیدکنندگان: 4,290
مصحف با ترجمه (مالایایی) - محمد ایوب بن محمد یوسف
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت به همراه ترجمه
تعداد مواد: 38
جدیدترین: 24 شعبان 1437
تعداد بازدیدکنندگان: 2,549
مصحف با ترجمه (کشمیری) - محمد ایوب بن محمد یوسف
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت به همراه ترجمه
تعداد مواد: 38
جدیدترین: 7 شعبان 1437
تعداد بازدیدکنندگان: 4,407
مصحف با ترجمه (روسی) - محمد ایوب بن محمد یوسف
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت به همراه ترجمه
تعداد مواد: 38
جدیدترین: 24 شعبان 1437
تعداد بازدیدکنندگان: 1,942
مصحف با ترجمه (انگلیسی) - محمد ایوب بن محمد یوسف
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت به همراه ترجمه
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 17 صفر 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 17,451
مصحف مرتل - محمد ایوب بن محمد یوسف
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 19 جمادی‌الثانی 1431
تعداد بازدیدکنندگان: 1,175,492