جستجو
همه بخش ها
شیخ عبدالله بن عبدالرحمن بن سلیمان البعیجان

شیخ عبدالله بن عبدالرحمن بن سلیمان البعیجان

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 19,111 times
  • کشور:
دارای مدرک فوق لیسانس در رشتۀ سیاست شرعی، بخش نظام ها را به سال: 1426هـ از موسسۀ عالی قضاء در ریاض به دست آورد. ایشان یکی از امامان مسجد نبوی است که از اواخر سال: 1434هـ به این منصب نایل گشته است.
مصحف مرتل - عبدالله بن عبدالرحمن بن سلیمان البعیجان
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 82
جدیدترین: 9 رجب 1436
تعداد بازدیدکنندگان: 18,072