جستجو
همه بخش ها
شیخ صلاح بن محمد البدیر

شیخ صلاح بن محمد البدیر

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 151,727 times
  • کشور:
امام و خطیب حرم مدنی شریف.
مصحف مرتل - صلاح بن محمد البدیر
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 27 ربیع‌الثانی 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 789,035
مصحف حرم مکی شریف (1426 هـ) - سعود بن ابراهیم الشریم - عبدالرحمان السدیس - صلاح بن محمد البدیر - عبدالله بن عواد الجهنی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت از نماز تراویح
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 26 جمادی‌الثانی 1431
تعداد بازدیدکنندگان: 1,291,948