جستجو
همه بخش ها
شیخ عبدالباری بن عوض الثبیتی

شیخ عبدالباری بن عوض الثبیتی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 120,645 times
  • کشور:
امام و خطیب مسجد نبوی و دارای مدرک فوق لیسانس از دانشکدۀ شریعت - دانشگاه ام القری.
مصحف مرتل - عبدالمحسن بن محمد القاسم - عبدالباری بن عوض الثبیتی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 7 ربیع‌الثانی 1422
تعداد بازدیدکنندگان: 400,086
مصحف مرتل - عبدالباری بن عوض الثبیتی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 5 رجب 1434
تعداد بازدیدکنندگان: 392,795