جستجو
همه بخش ها
شیخ عبدالمنعم عبدالمبدئ

شیخ عبدالمنعم عبدالمبدئ

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 133,046 times
  • کشور:
لیسانس شریعت اسلامی از دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود.
مصحف مرتل - عبدالمنعم عبدالمبدئ
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 5 ربیع‌الثانی 1437
تعداد بازدیدکنندگان: 16,863
مصحف مرتل - عبدالمنعم عبدالمبدئ
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 16 ربیع‌الثانی 1422
تعداد بازدیدکنندگان: 359,695