جستجو
همه بخش ها
علما و دعوتگران start with ی13
 • RSS
 • Atom
مدرس در بیت الله الحرام - بخش قرآن کریم.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 78,306 | آخرین بروزآوری: 22 شوال 1436
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 281,138 | آخرین بروزآوری: 29 ذیحجه 1437
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 140,525 | آخرین بروزآوری: 13 ربیع‌الاول 1435
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 43,397 | آخرین بروزآوری: 14 ربیع‌الثانی 1431
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 9,470 | آخرین بروزآوری: 25 شعبان 1426
 • RSS
 • Atom
ایشان رئیس کمیتۀ داوران در جایزۀ رئیس جمهور یمن برای حفظ قرآن از سال 1421هـ/ 2000م بوده و در بعضی کمیته های داوری در کشور مصر نیز مشارکت داشته است.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 5,553 | آخرین بروزآوری: 30 ربیع‌الاول 1431
 • RSS
 • Atom
امام مسجد السهول در منطقۀ عبد الله سالم واقع در کویت است. ایشان از قاریان بزرگ مجوز داشته و شاگر دانشمند بزرگ علم فرائض (میراث) در کویت، علامه محمد بن جراح رحمه الله می باشد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 6,123 | آخرین بروزآوری: 28 صفر 1427
 • RSS
 • Atom
تعداد بازدیدکنندگان: 19,820 | آخرین بروزآوری: 27 شوال 1435
 • RSS
 • Atom
امام مسجد الکالوتی در اردن.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 27,192 | آخرین بروزآوری: 15 ربیع‌الاول 1427
 • RSS
 • Atom
تعداد بازدیدکنندگان: 1,986 | آخرین بروزآوری: 3 صفر 1424
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 1,931 | آخرین بروزآوری: 21 شوال 1424
 • RSS
 • Atom
سرپرست عمومی سایت حفاظ الوحیین www.alwahyain.net
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 17,632 | آخرین بروزآوری: 3 ذیحجه 1423
 • RSS
 • Atom
تعداد بازدیدکنندگان: 1,721 | آخرین بروزآوری: 23 ذیقعده 1423