جستجو
همه بخش ها
علما و دعوتگران start with خ14
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 99,968 | آخرین بروزآوری: 29 ذیحجه 1437
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 11,633 | آخرین بروزآوری: 6 ربیع‌الاول 1438
 • RSS
 • Atom
امام مسجد جامع الخیر، محلۀ العقیق - شهر ریاض.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 175,599 | آخرین بروزآوری: 4 ذیقعده 1435
 • RSS
 • Atom
دکتر داروسازو دارای صدایی دل نشین. وی کتاب های کوچک و جیبی زیبایی در میدان دعوت تالیف نموده است.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 90,240 | آخرین بروزآوری: 14 جمادی‌الاول 1432
 • RSS
 • Atom
ایشان در مرکز الذید برای حفظ قرآن کریم، در سن 13 سالگی قرآن را حفظ کرده و سند فراغت و قرائت را به دست آورد. در مدینۀ منوره نزد شیخ القراء مسجد نبوی: شیخ ابراهیم الأخضر، درس تجوید و قرائت را خوانده و اجازۀ روایت حفص را به دست آورد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 93,335 | آخرین بروزآوری: 4 ذیقعده 1435
 • RSS
 • Atom
تعداد بازدیدکنندگان: 4,195 | آخرین بروزآوری: 2 ذیقعده 1435
 • RSS
 • Atom
امام مسجد خادم الحرمین الشریفین، شهر جده.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 8,863 | آخرین بروزآوری: 24 شعبان 1430
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 79,716 | آخرین بروزآوری: 21 شعبان 1429
 • RSS
 • Atom
قاری مسجد کبیر دولت کویت که صدای گیرا و زیبایی دارد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 6,354 | آخرین بروزآوری: 17 جمادی‌الثانی 1435
 • RSS
 • Atom
یکی از امامان نماز قیام در مسجد جامع الکبیر - کویت، می باشد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 7,249 | آخرین بروزآوری: 10 ربیع‌الثانی 1426
 • RSS
 • Atom
امام مسجد جامع الشرج، مکلا - یمن.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 9,559 | آخرین بروزآوری: 7 ذیقعده 1433
 • RSS
 • Atom
تعداد بازدیدکنندگان: 5,917 | آخرین بروزآوری: 15 ذیحجه 1433
 • RSS
 • Atom
ایشان از اهل علم در یمن و از قاریان مشهور آن سرزمین است.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 6,391 | آخرین بروزآوری: 25 ذیقعده 1426
 • RSS
 • Atom
عضو هیئت علمی دانشکدۀ شریعت - دانشگاه امام محمد بن سعود
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 39,758 | آخرین بروزآوری: 21 شعبان 1433