جستجو
همه بخش ها
علما و دعوتگران start with ف11
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 15,841 | آخرین بروزآوری: 7 رجب 1438
 • RSS
 • Atom
دکتر فاتح جولاق از قاریان مشهور ترکیه است؛ ایشان اجازۀ قرائت به روایت حفص از عاصم را دارد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 8,516 | آخرین بروزآوری: 30 ربیع‌الاول 1435
 • RSS
 • Atom
دارای صدایی دلنشین و گیرا، امام مسجد الکلیب، قرطبه - کویت.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 46,767 | آخرین بروزآوری: 8 ربیع‌الاول 1434
 • RSS
 • Atom
قاری یمنی دارای صدایی دل نشین.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 383,574 | آخرین بروزآوری: 7 شعبان 1431
 • RSS
 • Atom
امام مسجد جامع شیخ الإسلام ابن تیمیه در ریاض.
تعداد بازدیدکنندگان: 5,243 | آخرین بروزآوری: 22 شوال 1433
 • RSS
 • Atom
تعداد بازدیدکنندگان: 1,421,084 | آخرین بروزآوری: 15 رمضان 1423
 • RSS
 • Atom
دکترای اصول فقه و عضو هیئت علمی دانشکدۀ شریعت - الأحساء، (عربستان).
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 37,759 | آخرین بروزآوری: 11 رمضان 1433
 • RSS
 • Atom
یکی از طلاب دار القرآن مراکش؛ وی در سال: 1427هـ وفات یافت.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 6,494 | آخرین بروزآوری: 16 جمادی‌الاول 1434
 • RSS
 • Atom
امام و خطیب مسجد جامع عز بن عبدالسلام - شهر خرج (عربستان).
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 76,275 | آخرین بروزآوری: 3 صفر 1424
 • RSS
 • Atom
تعداد بازدیدکنندگان: 1,791 | آخرین بروزآوری: 5 صفر 1423
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 3,324 | آخرین بروزآوری: 22 رمضان 1426