جستجو
همه بخش ها
شیخ فارس عباد

شیخ فارس عباد

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 383,549 times
  • کشور:
قاری یمنی دارای صدایی دل نشین.
مصحف مرتل - فارس عباد
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 7 شعبان 1431
تعداد بازدیدکنندگان: 4,936,882