جستجو
همه بخش ها
شیخ فهد بن سالم الکندری

شیخ فهد بن سالم الکندری

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 48,715 times
  • کشور:
دارای صدایی دلنشین و گیرا، امام مسجد الکلیب، قرطبه - کویت.
مصحف مرتل - فهد بن سالم الکندری
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 78
جدیدترین: 8 ربیع‌الاول 1434
تعداد بازدیدکنندگان: 593,983
مصحف معلم (تعلیم) - فهد بن سالم الکندری
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:مصحف معلم (آموزش دهنده)
تعداد مواد: 37
جدیدترین: 8 ربیع‌الاول 1434
تعداد بازدیدکنندگان: 30,655