جستجو
همه بخش ها
علما و دعوتگران start with ع75
 • RSS
 • Atom
امام و خطیب مسجد الحرام - مکۀ مکرمه.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 975,128 | آخرین بروزآوری: 29 ذیحجه 1437
 • RSS
 • Atom
امام و خطیب مسجد نبوی، ایشان از دانشکدۀ شریعت دانشگاه الأزهر دکترا دارد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 453,622 | آخرین بروزآوری: 2 ربیع‌الثانی 1438
 • RSS
 • Atom
امام و خطیب مسجد نبوی.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 178,955 | آخرین بروزآوری: 29 ذیحجه 1437
 • RSS
 • Atom
قاری مشهور، امام یکی از مساجد در شهر جده.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 133,898 | آخرین بروزآوری: 17 رمضان 1437
 • RSS
 • Atom
یکی از امامان و سخنرانان حرم نبوی شریف و عضو کمیتۀ جهانی داوران مسابقۀ قرآن کریم است.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 143,421 | آخرین بروزآوری: 6 ربیع‌الاول 1438
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 955,516 | آخرین بروزآوری: 9 صفر 1438
 • RSS
 • Atom
امام و خطیب مسجد انس بن مالک -رضی الله عنه- در منطقۀ السوق المرکزی (بازار مرکزی)- شهر دوحه است.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 142,211 | آخرین بروزآوری: 26 جمادی‌الثانی 1438
 • RSS
 • Atom
قاری عراقی که در مسابقات جهانی قرآن کریم که در سال: 2001م در مالزی برگزار شد، موفق به کسب مقام نخست در جهان اسلام و مقام چهارم در سطح جهان شد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 57,364 | آخرین بروزآوری: 30 ذیحجه 1431
 • RSS
 • Atom
امام و خطیب مسجد نبوی و دارای مدرک فوق لیسانس از دانشکدۀ شریعت - دانشگاه ام القری.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 117,067 | آخرین بروزآوری: 5 رجب 1434
 • RSS
 • Atom
امام حرم مکی شریف.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 98,140 | آخرین بروزآوری: 10 ذیقعده 1431
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 42,099 | آخرین بروزآوری: 9 شوال 1437
 • RSS
 • Atom
لیسانس شریعت اسلامی از دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 131,584 | آخرین بروزآوری: 5 ربیع‌الثانی 1437
 • RSS
 • Atom
امام و خطیب مسجد جامع امیر خالد بن سعود - ریاض.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 74,737 | آخرین بروزآوری: 1 رمضان 1437
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 17,383 | آخرین بروزآوری: 12 جمادی‌الثانی 1435
 • RSS
 • Atom
امام مسجد حسن ثانی و خطیب مسجد باب الریان در الدار البیضاء.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 102,913 | آخرین بروزآوری: 19 ربیع‌الثانی 1437
 • RSS
 • Atom
امام سابق حرم مکی.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 84,403 | آخرین بروزآوری: 12 جمادی‌الثانی 1431
 • RSS
 • Atom
امام نماز تراویح در مرکز اسلامی بدر، استان الفیوم - مصر.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 103,370 | آخرین بروزآوری: 1 جمادی‌الاول 1433
 • RSS
 • Atom
امام مسجد الصدیق در داخل شرکت آرام کو - الظهران (سعودی)، ایشان اصالتا اهل سوریه می باشد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 26,451 | آخرین بروزآوری: 6 جمادی‌الثانی 1436
 • RSS
 • Atom
تعداد بازدیدکنندگان: 7,691 | آخرین بروزآوری: 20 رمضان 1430
 • RSS
 • Atom
مدرس علم قراءات و علوم قرآن کریم در الأزهر شریف و امام مسجد (مصطفی محمود) در محلۀ المهندسین واقع در جیزه است.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 7,828 | آخرین بروزآوری: 17 جمادی‌الثانی 1434