جستجو
همه بخش ها
علما و دعوتگران start with ع75
 • RSS
 • Atom
امام و خطیب مسجد الحرام - مکۀ مکرمه.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 975,362 | آخرین بروزآوری: 29 ذیحجه 1437
 • RSS
 • Atom
امام و خطیب مسجد نبوی، ایشان از دانشکدۀ شریعت دانشگاه الأزهر دکترا دارد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 453,832 | آخرین بروزآوری: 2 ربیع‌الثانی 1438
 • RSS
 • Atom
امام و خطیب مسجد نبوی.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 179,108 | آخرین بروزآوری: 29 ذیحجه 1437
 • RSS
 • Atom
قاری مشهور، امام یکی از مساجد در شهر جده.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 134,042 | آخرین بروزآوری: 17 رمضان 1437
 • RSS
 • Atom
یکی از امامان و سخنرانان حرم نبوی شریف و عضو کمیتۀ جهانی داوران مسابقۀ قرآن کریم است.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 143,556 | آخرین بروزآوری: 6 ربیع‌الاول 1438
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 955,839 | آخرین بروزآوری: 9 صفر 1438
 • RSS
 • Atom
امام و خطیب مسجد انس بن مالک -رضی الله عنه- در منطقۀ السوق المرکزی (بازار مرکزی)- شهر دوحه است.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 142,330 | آخرین بروزآوری: 26 جمادی‌الثانی 1438
 • RSS
 • Atom
قاری عراقی که در مسابقات جهانی قرآن کریم که در سال: 2001م در مالزی برگزار شد، موفق به کسب مقام نخست در جهان اسلام و مقام چهارم در سطح جهان شد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 57,415 | آخرین بروزآوری: 30 ذیحجه 1431
 • RSS
 • Atom
امام و خطیب مسجد نبوی و دارای مدرک فوق لیسانس از دانشکدۀ شریعت - دانشگاه ام القری.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 117,138 | آخرین بروزآوری: 5 رجب 1434
 • RSS
 • Atom
امام حرم مکی شریف.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 98,174 | آخرین بروزآوری: 10 ذیقعده 1431
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 42,139 | آخرین بروزآوری: 9 شوال 1437
 • RSS
 • Atom
لیسانس شریعت اسلامی از دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 131,616 | آخرین بروزآوری: 5 ربیع‌الثانی 1437
 • RSS
 • Atom
امام و خطیب مسجد جامع امیر خالد بن سعود - ریاض.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 74,885 | آخرین بروزآوری: 1 رمضان 1437
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 17,397 | آخرین بروزآوری: 12 جمادی‌الثانی 1435
 • RSS
 • Atom
امام مسجد حسن ثانی و خطیب مسجد باب الریان در الدار البیضاء.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 102,937 | آخرین بروزآوری: 19 ربیع‌الثانی 1437
 • RSS
 • Atom
امام سابق حرم مکی.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 84,467 | آخرین بروزآوری: 12 جمادی‌الثانی 1431
 • RSS
 • Atom
امام نماز تراویح در مرکز اسلامی بدر، استان الفیوم - مصر.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 103,430 | آخرین بروزآوری: 1 جمادی‌الاول 1433
 • RSS
 • Atom
امام مسجد الصدیق در داخل شرکت آرام کو - الظهران (سعودی)، ایشان اصالتا اهل سوریه می باشد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 26,477 | آخرین بروزآوری: 6 جمادی‌الثانی 1436
 • RSS
 • Atom
تعداد بازدیدکنندگان: 7,705 | آخرین بروزآوری: 20 رمضان 1430
 • RSS
 • Atom
مدرس علم قراءات و علوم قرآن کریم در الأزهر شریف و امام مسجد (مصطفی محمود) در محلۀ المهندسین واقع در جیزه است.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 7,833 | آخرین بروزآوری: 17 جمادی‌الثانی 1434