جستجو
همه بخش ها
قاری عبدالرشید صوفی

قاری عبدالرشید صوفی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 142,307 times
  • کشور:
امام و خطیب مسجد انس بن مالک -رضی الله عنه- در منطقۀ السوق المرکزی (بازار مرکزی)- شهر دوحه است.
المصحف المرتل - قراءة الصلاة 1431 هـ - عبدالرشید صوفی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 85
جدیدترین: 20 ربیع‌الثانی 1438
تعداد بازدیدکنندگان: 10,369
مصحف مرتل - عبدالرشید صوفی
روایت: الدوري عن الكسائي
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 8 ربیع‌الثانی 1436
تعداد بازدیدکنندگان: 30,634
المصحف المرتل - قراءة الصلاة - عبدالرشید صوفی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 8
جدیدترین: 20 ربیع‌الثانی 1438
تعداد بازدیدکنندگان: 8,758
مصحف مرتل - عبدالرشید صوفی
روایت: شعبة عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 4 صفر 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 220,761
مصحف مرتل - عبدالرشید صوفی
روایت: أبي الحارث عن الكسائي
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 28 جمادی‌الاول 1431
تعداد بازدیدکنندگان: 43,339
مصحف مرتل - عبدالرشید صوفی
روایت: السوسي عن أبي عمرو
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 4 جمادی‌الاول 1431
تعداد بازدیدکنندگان: 165,834