جستجو
همه بخش ها
قاری عبدالرشید صوفی

قاری عبدالرشید صوفی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 147,642 times
  • کشور:
امام و خطیب مسجد انس بن مالک -رضی الله عنه- در منطقۀ السوق المرکزی (بازار مرکزی)- شهر دوحه است.
المصحف المرتل - قراءة الصلاة 1431 هـ - عبدالرشید صوفی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 85
جدیدترین: 20 ربیع‌الثانی 1438
تعداد بازدیدکنندگان: 16,190
مصحف مرتل - عبدالرشید صوفی
روایت: الدوري عن الكسائي
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 8 ربیع‌الثانی 1436
تعداد بازدیدکنندگان: 31,333
المصحف المرتل - قراءة الصلاة - عبدالرشید صوفی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 8
جدیدترین: 20 ربیع‌الثانی 1438
تعداد بازدیدکنندگان: 13,511
مصحف مرتل - عبدالرشید صوفی
روایت: قالون عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 1
جدیدترین: 23 رمضان 1426
تعداد بازدیدکنندگان: 123,527
مصحف مرتل - عبدالرشید صوفی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 113
جدیدترین: 20 جمادی‌الاول 1431
تعداد بازدیدکنندگان: 284,686
مصحف مرتل - عبدالرشید صوفی
روایت: شعبة عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 4 صفر 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 221,483