جستجو
همه بخش ها
قاری عبدالرشید صوفی

قاری عبدالرشید صوفی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 138,393 times
  • کشور:
امام و خطیب مسجد انس بن مالک -رضی الله عنه- در منطقۀ السوق المرکزی (بازار مرکزی)- شهر دوحه است.
المصحف المرتل - قراءة الصلاة 1431 هـ - عبدالرشید صوفی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 85
جدیدترین: 20 ربیع‌الثانی 1438
تعداد بازدیدکنندگان: 7,569
مصحف مرتل - عبدالرشید صوفی
روایت: الدوري عن الكسائي
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 8 ربیع‌الثانی 1436
تعداد بازدیدکنندگان: 28,526
المصحف المرتل - قراءة الصلاة - عبدالرشید صوفی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 8
جدیدترین: 20 ربیع‌الثانی 1438
تعداد بازدیدکنندگان: 6,922
مصحف مرتل - عبدالرشید صوفی
روایت: السوسي عن أبي عمرو
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 4 جمادی‌الاول 1431
تعداد بازدیدکنندگان: 151,819
مصحف مرتل - عبدالرشید صوفی
روایت: الدوري عن أبي عمرو
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 22 جمادی‌الاول 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 12,226
مصحف مرتل - عبدالرشید صوفی
روایت: خلف عن حمزة
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 4 رجب 1430
تعداد بازدیدکنندگان: 82,852