جستجو
همه بخش ها
علما و دعوتگران start with ع75
 • RSS
 • Atom
امام حرم مکی شریف.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 98,188 | آخرین بروزآوری: 10 ذیقعده 1431
 • RSS
 • Atom
امام مسجد ام الخیر - جده.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 14,514 | آخرین بروزآوری: 10 ذیقعده 1431
 • RSS
 • Atom
ایشان از دانش سرای قرائات واقع در المنصوره، مجوز داشته و حایز مقام نخست در دوره های دعوت به سوی الله می باشد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 6,503 | آخرین بروزآوری: 28 شعبان 1428
 • RSS
 • Atom
استادیار دانشکدۀ خدمات اجتماعی در دانشگاه حلوان
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 2,035 | آخرین بروزآوری: 24 رمضان 1426
 • RSS
 • Atom
امام مسجد جامع عبدالقادر فقیه - کورنیش جده
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 11,296 | آخرین بروزآوری: 19 جمادی‌الاول 1434
 • RSS
 • Atom
امام نماز تراویح سال: 1427هـ در مسجد «العین»، منطقۀ الطمره - فلسطین.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 3,476 | آخرین بروزآوری: 7 رجب 1431
 • RSS
 • Atom
امام و خطیب مسجد نبوی و دارای مدرک فوق لیسانس از دانشکدۀ شریعت - دانشگاه ام القری.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 117,153 | آخرین بروزآوری: 5 رجب 1434
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 17,404 | آخرین بروزآوری: 12 جمادی‌الثانی 1435
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 956,070 | آخرین بروزآوری: 9 صفر 1438
 • RSS
 • Atom
استاد دانشکدۀ اصول الدین، بخش تفسیر
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 30,410 | آخرین بروزآوری: 14 رمضان 1435
 • RSS
 • Atom
امام مسجد ابو العباس، ابتدای خیابان فیصل - مصر.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 2,934 | آخرین بروزآوری: 10 صفر 1426
 • RSS
 • Atom
ایشان سرپرست یکی از برنامه های آموزش علم تجوید برای جوانه ها در رادیو المغرب می باشد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 26,143 | آخرین بروزآوری: 3 صفر 1435
 • RSS
 • Atom
امام مسجد الجلاء (جمعیت شرعی) در رمسیس (خیابان الجلاء).
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 10,418 | آخرین بروزآوری: 28 صفر 1423
 • RSS
 • Atom
امام و خطیب مسجد الحرام - مکۀ مکرمه.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 975,519 | آخرین بروزآوری: 29 ذیحجه 1437
 • RSS
 • Atom
تعداد بازدیدکنندگان: 2,591 | آخرین بروزآوری: 10 ذیقعده 1425
 • RSS
 • Atom
فارغ التحصیل مقطع لیسانس از دانشکدۀ شریعت - دانشگاه اسلامی مدینۀ منوره.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 237,689 | آخرین بروزآوری: 12 ذیقعده 1423
 • RSS
 • Atom
امام مسجد عکاشه بن محصن - رضی الله عنه - در منطقۀ فیحاء واقع در ریاض.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 4,939 | آخرین بروزآوری: 6 رجب 1435
 • RSS
 • Atom
امام و خطیب مسجد جامع الزهراء در محلۀ السلامة شهر جده؛ ایشان از «مجمع مصحف شریف»، مجوز روایت حفص از عاصم را دارد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 3,990 | آخرین بروزآوری: 13 رمضان 1435
 • RSS
 • Atom
امام نماز قیام شب در مسجد (حراء) در منطقۀ المقطم - قاهره.
تعداد بازدیدکنندگان: 5,361 | آخرین بروزآوری: 22 شوال 1430
 • RSS
 • Atom
شیخ مشایخ قاریان در مغرب دور.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 14,218 | آخرین بروزآوری: 4 محرم 1431