جستجو
همه بخش ها
قاری عبدالهادی احمد کناکری

قاری عبدالهادی احمد کناکری

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 27,610 times
  • کشور:
امام مسجد الصدیق در داخل شرکت آرام کو - الظهران (سعودی)، ایشان اصالتا اهل سوریه می باشد.
مصحف معلم (تعلیم) - عبدالهادی احمد کناکری
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:مصحف معلم (آموزش دهنده)
تعداد مواد: 37
جدیدترین: 6 جمادی‌الثانی 1436
تعداد بازدیدکنندگان: 16,341
مصحف مرتل - عبدالهادی احمد کناکری
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 18 شعبان 1430
تعداد بازدیدکنندگان: 506,944