جستجو
همه بخش ها
شیخ عمر القزابری

شیخ عمر القزابری

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 102,865 times
  • کشور:
امام مسجد حسن ثانی و خطیب مسجد باب الریان در الدار البیضاء.
مصحف با ترجمه (فرانسوی) - عمر القزابری
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت به همراه ترجمه
تعداد مواد: 44
جدیدترین: 19 ربیع‌الثانی 1437
تعداد بازدیدکنندگان: 35,979
مصحف مرتل - عمر القزابری
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 45
جدیدترین: 23 رجب 1425
تعداد بازدیدکنندگان: 887,462
مصحف مرتل - عمر القزابری
روایت: ورش عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 24 ربیع‌الثانی 1434
تعداد بازدیدکنندگان: 650,172