جستجو
همه بخش ها
قاری یحیی احمد الحلیلی

قاری یحیی احمد الحلیلی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 6,183 times
  • کشور:
ایشان رئیس کمیتۀ داوران در جایزۀ رئیس جمهور یمن برای حفظ قرآن از سال 1421هـ/ 2000م بوده و در بعضی کمیته های داوری در کشور مصر نیز مشارکت داشته است.
مصحف مرتل - یحیی احمد الحلیلی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 30 ربیع‌الاول 1431
تعداد بازدیدکنندگان: 37,414