جستجو
همه بخش ها
قاری محمد عبدالحکیم بن سعید عبدالله

قاری محمد عبدالحکیم بن سعید عبدالله

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 39,186 times
  • کشور:
از بارزترین قاریان مکۀ مکرمه؛ ایشان اصالتأ از سوریه بوده و فرزند شیخ القراء شهر حماه و مدرس سابق دانشگاه ام القری مکه شیخ سعد العبد الله می باشد.
مصحف معلم (تعلیم) - محمد عبدالحکیم بن سعید عبدالله
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:مصحف معلم (آموزش دهنده)
تعداد مواد: 37
جدیدترین: 8 ربیع‌الثانی 1436
تعداد بازدیدکنندگان: 18,252
مصحف مرتل - محمد عبدالحکیم بن سعید عبدالله
روایت: الدوري عن الكسائي
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 18 شعبان 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 10,778
مصحف مرتل - محمد عبدالحکیم بن سعید عبدالله
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 13
جدیدترین: 9 جمادی‌الاول 1436
تعداد بازدیدکنندگان: 11,450
مصحف مرتل - محمد عبدالحکیم بن سعید عبدالله
روایت: البزي وقنبل عن ابن كثير
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 10 جمادی‌الثانی 1433
تعداد بازدیدکنندگان: 39,613