جستجو
همه بخش ها
علما و دعوتگران 381
 • RSS
 • Atom
دعوت گر مشهور مصری
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 9,915,314 | آخرین بروزآوری: 11 ذیقعده 1435
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 2,890,688 | آخرین بروزآوری: 9 ربیع‌الاول 1428
 • RSS
 • Atom
دعوت گر اسلامی
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 2,816,756 | آخرین بروزآوری: 11 ربیع‌الثانی 1437
 • RSS
 • Atom
دارای صدایی دلنشین بوده و برای نمازهای قیام اللیل در مسجد الکبیر کویت، امامت می دهد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 1,980,902 | آخرین بروزآوری: 13 شعبان 1438
 • RSS
 • Atom
تعداد بازدیدکنندگان: 1,421,084 | آخرین بروزآوری: 15 رمضان 1423
 • RSS
 • Atom
ایشان شیخ احمد بن علی بن محمد آل سلیمان عجمی، متولد سال: 1968م می باشد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 1,103,689 | آخرین بروزآوری: 6 ربیع‌الثانی 1437
 • RSS
 • Atom
امام مسجد الحرام - مکۀ مکرمه.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 1,078,281 | آخرین بروزآوری: 29 ذیحجه 1437
 • RSS
 • Atom
امام و خطیب مسجد الحرام - مکۀ مکرمه.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 975,362 | آخرین بروزآوری: 29 ذیحجه 1437
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 955,839 | آخرین بروزآوری: 9 صفر 1438
 • RSS
 • Atom
مفتی سابق عربستان سعودی.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 936,086 | آخرین بروزآوری: 8 ربیع‌الاول 1426
 • RSS
 • Atom
قاری مشهور، با صدایی دل نشین و زیبا.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 829,311 | آخرین بروزآوری: 17 صفر 1437
 • RSS
 • Atom
شیخ قاریان در زمان خودش و از قاریان ممتاز و ماهر در فن قرائت و علوم قرآن. الله رحمتش کند.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 752,804 | آخرین بروزآوری: 1 جمادی‌الاول 1437
 • RSS
 • Atom
یکی از امامان مسجد الحرام که دکترای خویش را در رشتۀ فقه مقارن از دانشگاه ام القری بدست آورده است.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 731,270 | آخرین بروزآوری: 29 ذیحجه 1437
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 561,466 | آخرین بروزآوری: 1 صفر 1437
 • RSS
 • Atom
امام و خطیب مسجد نبوی، ایشان از دانشکدۀ شریعت دانشگاه الأزهر دکترا دارد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 453,832 | آخرین بروزآوری: 2 ربیع‌الثانی 1438
 • RSS
 • Atom
قاری یمنی دارای صدایی دل نشین.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 383,574 | آخرین بروزآوری: 7 شعبان 1431
 • RSS
 • Atom
امام مسجد جامع اسید بن حضیر در محلۀ فیصلیه - جده.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 371,803 | آخرین بروزآوری: 5 رجب 1437
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 367,346 | آخرین بروزآوری: 5 صفر 1436
 • RSS
 • Atom
دکترا از دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 356,107 | آخرین بروزآوری: 13 شعبان 1426
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 324,689 | آخرین بروزآوری: 6 محرم 1434