جستجو
همه بخش ها
قاری محمد عوض الحرباوی

قاری محمد عوض الحرباوی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 18,161 times
دکترای علم قراءات، بخش مطالعات قرآنی، دانشکدۀ المعلمین، دانشگاه ملک سعود.
مصحف مرتل - محمد عوض الحرباوی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 5 شوال 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 11,682
مصحف مرتل - محمد عوض الحرباوی
روایت: الدوري عن الكسائي
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 15 صفر 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 29,985