جستجو
همه بخش ها
قاری محمود علی البنا

قاری محمود علی البنا

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 182,788 times
  • کشور:
مصحف مرتل - محمود علی البنا
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 17 شعبان 1430
تعداد بازدیدکنندگان: 1,696,901
مصحف مجود از قاریان مشهور چهارگانه - عبدالباسط عبدالصمد - محمود خلیل الحصری - محمود علی البنا - مصطفی اسماعیل
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مجود
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 21 محرم 1431
تعداد بازدیدکنندگان: 1,049,480
مصحف مجود - محمود علی البنا
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مجود
تعداد مواد: 107
جدیدترین: 16 جمادی‌الثانی 1431
تعداد بازدیدکنندگان: 592,923