جستجو
همه بخش ها
قاری محمد جبریل

قاری محمد جبریل

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 98,776 times
  • کشور:
مصحف مرتل - محمد جبریل
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 113
جدیدترین: 15 رجب 1426
تعداد بازدیدکنندگان: 2,142,357
مصحف مرتل - محمد جبریل
روایت: البزي عن ابن كثير
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 1
جدیدترین: 13 ذیحجه 1428
تعداد بازدیدکنندگان: 139,286
مصحف معلم (تعلیم) - محمد جبریل
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:مصحف معلم (آموزش دهنده)
تعداد مواد: 37
جدیدترین: 1 جمادی‌الثانی 1430
تعداد بازدیدکنندگان: 279,733
مصحف با ترجمه (تلوگو) - محمد جبریل
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت به همراه ترجمه
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 25 جمادی‌الاول 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 9,267