جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (اردو) - سوره عبس

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 574
0

mp3 MP3 1.85MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 3.69MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره نازعات
سورۀ بعدی
سوره تکویر