جستجو
همه بخش ها

مصحف مرتل - سوره عبس

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,673
1

mp3 MP3 743KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 7.22MB - Best Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 2.91MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره نازعات
سورۀ بعدی
سوره تکویر