جستجو
همه بخش ها

مصحف مسجد نبوی (1436 هـ) - سوره عبس

- - - - - - -

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 731
0

mp3 MP3 2.68MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 688KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره نازعات
سورۀ بعدی
سوره تکویر