جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (اردو) - سوره نازعات

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 320
0

mp3 MP3 2.33MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 4.65MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره نبأ
سورۀ بعدی
سوره عبس