جستجو
همه بخش ها

مصحف مسجد نبوی (1437 هـ) - سوره عبس

- - - - - - -

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 998
1

mp3 MP3 1.9MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 649KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره نازعات
سورۀ بعدی
سوره تکویر