جستجو
همه بخش ها

مصحف مرتل - سوره عبس

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 651
2

mp3 MP3 2.54MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 652KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره نازعات
سورۀ بعدی
سوره تکویر