جستجو
همه بخش ها

مصحف مرتل - سوره عبس

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,382
4

mp3 MP3 3.41MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 892KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره نازعات
سورۀ بعدی
سوره تکویر