جستجو
همه بخش ها

مصحف مرتل - سوره تکویر

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 782
1

mp3 MP3 2.56MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 681KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره عبس
سورۀ بعدی
سوره انفطار