جستجو
همه بخش ها

مصحف مسجد نبوی (1437 هـ) - سوره تکویر

- - - - - - -

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 928
1

mp3 MP3 1.42MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 488KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره عبس
سورۀ بعدی
سوره انفطار