جستجو
همه بخش ها

مصحف تلاوت مکرر - سوره عبس

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 4,599
8

mp3 MP3 9.88MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 2.49MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره نازعات
سورۀ بعدی
سوره تکویر