جستجو
همه بخش ها

مصحف تلاوت مکرر - سوره تکویر

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 5,156
7

mp3 MP3 7.61MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 1.92MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره عبس
سورۀ بعدی
سوره انفطار