جستجو
همه بخش ها

مصحف مرتل - سوره عبس

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 11,935
20

mp3 MP3 3.47MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 865KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره نازعات
سورۀ بعدی
سوره تکویر