جستجو
همه بخش ها

مصحف مرتل - سوره تکویر

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 5,264
5

mp3 MP3 2.12MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 570KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره عبس
سورۀ بعدی
سوره انفطار