جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره عبس

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 933
0

دانلود MP4 14.67MB
سورۀ قبلی
سوره نازعات
سورۀ بعدی
سوره تکویر