جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره نازعات

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 599
1

دانلود MP4 17.81MB
سورۀ قبلی
سوره نبأ
سورۀ بعدی
سوره عبس