جستجو
همه بخش ها

مصحف مرتل - سوره عبس

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 3,356
0

mp3 MP3 2.93MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 775KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره نازعات
سورۀ بعدی
سوره تکویر