جستجو
همه بخش ها

مصحف مسجد نبوی (1436 هـ) - سوره غاشیه

- - - - - - -

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,277
0

mp3 MP3 1.59MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 415KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره اعلی
سورۀ بعدی
سوره فجر