جستجو
همه بخش ها

مصحف تلاوت مکرر - سوره غاشیه

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 2,824
4

mp3 MP3 5.97MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 1.51MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره اعلی
سورۀ بعدی
سوره فجر