جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (آلمانی) - سوره عبس

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 610
0

mp3 MP3 1.45MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 4.31MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره نازعات
سورۀ بعدی
سوره تکویر