جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی) - سوره عبس

 

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 742
0

دانلود MP4 17.39MB
سورۀ قبلی
سوره نازعات
سورۀ بعدی
سوره تکویر