جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (یونانی) - سوره غاشیه

 

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 466
0

دانلود MP4 9.73MB
سورۀ قبلی
سوره اعلی
سورۀ بعدی
سوره فجر