جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (یونانی) - سوره اعلی

 

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 534
0

دانلود MP4 8.58MB
سورۀ قبلی
سوره طارق
سورۀ بعدی
سوره غاشیه