جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (آلبانیایی) - سوره غاشیه

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 381
0

mp3 MP3 2.45MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 834KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره اعلی
سورۀ بعدی
سوره فجر