جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (آلبانیایی) - سوره اعلی

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 515
0

mp3 MP3 2.08MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 708KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره طارق
سورۀ بعدی
سوره غاشیه